Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

4 czerwca 2020

Aneks do 1 do Umowy nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

3.06.2020r. – zawarcie Aneksu do 1 do Umowy nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00 o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”

Aneks aktualizuje m.in. wartość projektu, kwotę dofinansowania oraz termin zakończenia realizacji. Zgodnie z powyższym dokumentem szacowana kwota projektu to: 87,2 mln zł, dofinansowanie: 51,5 mln zł, w tym zakres realizowany przez Gminę Miejską Chojnice szacuje się na 79,6 mln zł przy dofinansowaniu na poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych, tj. 47,6 mln zł.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów