Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

3 lipca 2023

Aneks nr 3 do Umowy nr RPPM.10.02.01-22-0017/16

W dniu 03.07.2023r. zawarto Aneks nr 3 do Umowy nr RPPM.10.02.01-22-0017/16 z dnia 28.06.2016r. zwiększający poziom dofinansowania projektu do 85% kosztów kwalifikowalnych.

  • Całkowita wartość zakresu Gminy Miejskiej Chojnice: 11.968.644,63 zł
  • Koszty kwalifikowalne: 9.300.647,85 zł
  • Dofinansowanie: 7.905.550,67 zł
  • Poziom dofinansowania: 85%

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej