Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

25 października 2022

30.11.2022 – przetarg na zbycie nieruchomości miejskiej na ul. Lenartowicza/Norwida

GN.6840.1.23.2022

Burmistrz Miasta Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej:

  • Nr oferty: 8/22
    • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Lenartowicza/ Norwida. Działka nr 5414 o pow. 1 032 m², zapisana w KW SL1C/00028553/7. Przeznaczenie: strefa mieszkalnictwa i usług.
    • Cena wywoławcza (brutto): 200 000 zł
    • Wadium: 10 000 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30 listopada 2022r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wadium na przetarg należy wpłacić do dnia 23 listopada 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 397 18 00 wew. 74. Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

Przetarg - 30.11.2022Przetarg - 30.11.2022 [24 KB, docx]

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia