Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 października 2022

29.11.2022 – przetarg na zbycie nieruchomości miejskich na osiedlu Bajkowym

GN.6840.1.22.2022

Burmistrz Miasta Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza

 1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00055645/7. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działce nr 4608/97 sieci uzbrojenia terenu.
  • Nr oferty: 10/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/61 o pow. 595 m² wraz z udziałem do 595/8760 w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 148 000 zł
   • Wadium: 8 000 zł
  • Nr oferty: 19/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/70 o pow. 721 m² wraz z udziałem do 721/8760 w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 180 000 zł
   • Wadium: 9 000 zł
  • Nr oferty: 20/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/71 o pow. 721 m² wraz z udziałem do 721/8760 w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 180 000 zł
   • Wadium: 9 000 zł
  • Nr oferty: 22/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/73 o pow. 788 m² wraz z udziałem do 788/8760 w działce drogowej.
   • Cena wywoławcza (brutto): 197 000 zł
   • Wadium: 10 000 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 listopada 2022r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00055723/8. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działce nr 4608/98 sieci uzbrojenia terenu.
  • Nr oferty: 23/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Misia Uszatka. Działka nr 4608/27 o pow. 827 m² wraz z udziałem do 827/9634 w działce drogowej.
   • Cena wywoławcza (brutto): 158 000 zł
   • Wadium: 8 000 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 listopada 2022r. o godz. 10.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wadia na przetargi należy wpłacić do dnia 22 listopada 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok. 609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

Przetarg - 29.11.2022Przetarg - 29.11.2022 [25 KB, docx]

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia