Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 października 2022

08.12.2022 – przetarg na zbycie nieruchomości ul. Igielska, Żeglarska, Morska

GN.6840.1.18.2022

Burmistrz Miasta Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

  • Nr oferty: 22/22
    • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Igielska, Żeglarska, Morska. Nieruchomość stanowiąca działki o nr 355/207, 355/208, 355/224, 355/225, 355/226, 355/191, 4618/3, 4618/4 o łącznej pow. 12,0491 ha, zapisana w KW SL1C/00030751/2. Przeznaczenie: Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zieleni urządzonej
    • Cena wywoławcza (brutto): 19 700 000 zł
    • Wadium: 2 000 000 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022r. o godz. 13.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wadium na przetarg należy wpłacić do dnia 1 grudnia 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

przetarg- 8.12.2022r.przetarg- 8.12.2022r. [23 KB, docx]

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia