Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 sierpnia 2022

13.10.2022 – przetarg na zbycie nieruchomości ul. Kolejowa

GN.6840.1.14.2022

Burmistrz Miasta Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza przetarg na na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę mieszkalno – usługową

 • Nr oferty: 16/22
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa. Działka nr 569/25 o pow. 22233 m², zapisana w KW SL1C/00022613/4. Przy granicy działki znajduje się rów skanalizowany melioracyjny
  • Cena wywoławcza (brutto): 3 693 000 zł
  • Wadium: 200 000 zł
 • Nr oferty: 17/22
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa. Działka nr 569/23 o pow. 4981 m², zapisana w KW SL1C/00022613/4
  • Cena wywoławcza (brutto): 827 000 zł
  • Wadium: 50 000 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13 października 2022r. o godz. 13.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wadia na przetargi należy wpłacić do dnia 6 października 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący.  W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej  miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia