Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 września 2022

25.10.2022 – przetarg na zbycie nieruchomości miejskich na Osiedlu Bajkowym

Chojnice, dn. 15 września 2022r.

GN.6840.1.17.2022

Burmistrz Miasta Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanych

 1. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/96 o pow. 1 332 m², zapisanej w KW SL1C/00056213/7. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działce nr 4608/96 sieci uzbrojenia terenu.
  • Nr oferty: 49/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Koziołka Matołka. Działka nr 4608/51 o pow. 615 m² wraz z udziałem do 615/6617 części w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 105 000 zł
   • Wadium: 6 000 zł
  • Nr oferty: 52/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Koziołka Matołka. Działka nr 4608/54 o pow. 593 m² wraz z udziałem Do 593/6617 części w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 101 000 zł
   • Wadium: 6 000 zł
  • Nr oferty: 53/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Koziołka Matołka. Działka nr 4608/55 o pow. 744 m²
    wraz z udziałem do 744/6617 części w działce drogowej. Przy granicy działki
    przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 127 000 zł
   • Wadium: 7 000 zł
  • Nr oferty: 54/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Koziołka Matołka. Działka nr 4608/56 o pow. 1064 m² wraz z udziałem do 1064/6617 części w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 181 000 zł
   • Wadium: 10 000 zł

Poprzednie przetargi odbyły się w terminach: 2.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r., 11.01.2022r., 1.03.2022r., 11.05.2022r., 21.06.2022r., 2.08.2022r., 13.09.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 października 2022r. o godz. 10.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 1. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/95 o pow. 1 001 m², zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działce nr 4608/95 sieci uzbrojenia terenu.
  • Nr oferty: 59/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Pana Kleksa. Działka nr 4608/43 o pow. 777 m² wraz z udziałem do 777/5457 części w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 133 000 zł
   • Wadium: 7 000 zł
  • Nr oferty: 60/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Pana Kleksa. Działka nr 4608/44 o pow. 690 m² wraz z udziałem do 690/5457 części w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 118 000 zł
   • Wadium: 6 000 zł
  • Nr oferty: 61/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Pana Kleksa. Działka nr 4608/45 o pow. 625 m² wraz z udziałem do 625/5457 części w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 107 000 zł
   • Wadium: 6 000 zł
  • Nr oferty: 62/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Pana Kleksa. Działka nr 4608/46 o pow. 764 m² wraz z udziałem do 764/5457 części w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 130 000 zł
   • Wadium: 7 000 zł
  • Nr oferty: 63/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Pana Kleksa. Działka nr 4608/47 o pow. 754 m²wraz z udziałem do 754/5457 części w działce drogowej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 129 000 zł
   • Wadium: 7 000 zł
  • Nr oferty: 66/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Pana Kleksa. Działka nr 4608/50 o pow. 684 m² wraz z udziałem do 684/5457 części w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 117 000 zł
   • Wadium: 6 000 zł

Poprzednie przetargi odbyły się w terminach: 2.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r., 11.01.2022r., 1.03.2022r., 11.05.2022r., 21.06.2022r., 2.08.2022r., 13.09.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 października 2022r. o godz. 10.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 1. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/94 oraz w działce o nr ewid. 4608/15 o łącznej pow. 3 204 m², zapisanej w KW SL1C/00056051/3. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działkach nr 4608/15 i 4608/94 sieci uzbrojenia terenu.
  • Nr oferty: 67/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/42 o pow. 857 m² wraz z udziałem do 857/14112 części w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 146 000 zł
   • Wadium: 8 000 zł
  • Nr oferty: 68/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/41 o pow. 690 m² wraz z udziałem do 690/14112 części w działce drogowej. Na gruncie znajdują się wody powierzchniowe.
   • Cena wywoławcza (brutto): 118 000 zł
   • Wadium: 6 000 zł
  • Nr oferty: 69/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/40 o pow. 750 m² wraz z udziałem do 750/14112 części w działce drogowej. Na gruncie znajdują się wody powierzchniowe.
   • Cena wywoławcza (brutto): 128 000 zł
   • Wadium: 7 000 zł
  • Nr oferty: 70/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/39 o pow. 830 m² wraz z udziałem do 830/14112 części w działce drogowej. Na gruncie znajdują się wody powierzchniowe. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 142 000 zł
   • Wadium: 8 000 zł
  • Nr oferty: 71/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/38 o pow. 715 m² wraz z udziałem do 715/14112 części w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 122 000 zł
   • Wadium: 7 000 zł
  • Nr oferty: 72/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/37 o pow. 742 m² wraz z udziałem do 742/14112 części w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 127 000 zł
   • Wadium: 7 000 zł
  • Nr oferty: 74/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/35 o pow. 510 m² wraz z udziałem do 510/14112 części w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 87 000 zł
   • Wadium: 5 000 zł
  • Nr oferty: 79/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/16 o pow. 961 m² wraz z udziałem do 961/14112 części w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 164 000 zł
   • Wadium: 9 000 zł
  • Nr oferty: 80/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/14 o pow. 1 115 m² wraz z udziałem do 1115/14112 części w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 190 000 zł
   • Wadium: 10 000 zł
  • Nr oferty: 81/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/13 o pow. 1 039 m² wraz z udziałem do 1039/14112 części w działce drogowej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 177 000 zł
   • Wadium: 9 000 zł
  • Nr oferty: 82/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/92 o pow. 628 m² wraz z udziałem do 628/14112 części w działce drogowej. Przez narożnik działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 107 000 zł
   • Wadium: 6 000 zł
  • Nr oferty: 85/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Jacka i Agatki. Działka nr 4608/89 o pow. 655 m² wraz z udziałem do 655/14112 części w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 112 000 zł
   • Wadium: 6 000 zł

Poprzednie przetargi odbyły się w terminach: 2.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r., 11.01.2022r., 1.03.2022r., 11.05.2022r., 21.06.2022r., 2.08.2022r., 13.09.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 października 2022r. o godz. 11.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach

 1. Kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/93 o pow. 2 077 m², zapisanej w KW SL1C/00056132/5. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Burmistrz Miasta Chojnice wyraził zgodę na wykonywanie na działce 4608/93 sieci uzbrojenia terenu.
  • Nr oferty: 88/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Bolka i Lolka. Działka nr 4608/88 o pow. 710 m² wraz z udziałem do 710/10426 części w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 121 000 zł
   • Wadium: 7 000 zł
  • Nr oferty: 90/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Bolka i Lolka. Działka nr 4608/86 o pow. 865 m² wraz z udziałem do 865/10426 części w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 148 000 zł
   • Wadium: 8 000 zł
  • Nr oferty: 91/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Bolka i Lolka. Działka nr 4608/12 o pow. 1 061 m² wraz z udziałem do 1061/10426 części w działce drogowej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 181 000 zł
   • Wadium: 10 000 zł
  • Nr oferty: 100/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Bolka i Lolka. Działka nr 4608/83 o pow. 691 m² wraz z udziałem do 691/10426 części w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 118 000 zł
   • Wadium: 6 000 zł
  • Nr oferty: 101/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Bolka i Lolka. Działka nr 4608/84 o pow. 961 m² wraz z udziałem do 961/10426 części w działce drogowej
   • Cena wywoławcza (brutto): 164 000 zł
   • Wadium: 9 000 zł

Poprzednie przetargi odbyły się w terminach: 2.09.2021r., 12.10.2021r., 23.11.2021r., 11.01.2022r., 1.03.2022r., 11.05.2022r., 21.06.2022r., 2.08.2022r., 13.09.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 25 października 2022r. o godz. 11.30 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 • Wadia na przetargi należy wpłacić do dnia 19 października 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując:
  • imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty.
 • Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 • Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty.
 • Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący.
 • W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice.
 • Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej miastochojnice.pl.
 • Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74.
 • Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia