Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

11 sierpnia 2022

13.09.2022 – przetarg na zbycie nieruchomości ul. Lenartowicza/Miłosza

GN.6840.1.16.2022

Burmistrz Miasta Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej

  • Nr oferty 8/22
    • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Lenartowicza/ Miłosza. Działka nr 5414 o pow. 1032 m², zapisana w KW SL1C/00022613/4. Przeznaczenie: strefa mieszkalnictwa i usług.
    • Cena wywoławcza (brutto): 200 000 zł
    • Wadium: 10 000 zł
  • Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13 września 2022r. o godz. 13.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wadium na przetarg należy wpłacić do dnia 7 września 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej https://miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

PRZETARG - 13.09.2022r.PRZETARG - 13.09.2022r. [24 KB, docx]

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia