Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 października 2022

08.11.2022 – przetarg na zbycie nieruchomości ul. Zielona – przetarg odwołany

GN.6840.1.19.2022

Burmistrz Miasta Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

  • Nr oferty: 23/22
    • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Zielona. Nieruchomość stanowiąca działkę 1203/5 o pow. 389 m², zapisana w KW SL1C/00002120/5. Przeznaczenie: strefa mieszkalnictwa i usług.
    • Cena wywoławcza (brutto): 78 000 zł
    • Wadium: 8 000 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 8 listopada 2022r. o godz. 13.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Wadium na przetarg należy wpłacić do dnia 2 listopada 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty. Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący. W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.


Odwołanie przetargu

Burmistrz Miasta Chojnice działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846) odwołuje ogłoszony na dzień 8 listopada 2022r. o godz. 13.00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Chojnicach przy ul. Zielonej, stanowiącej działkę o nr ewi. 1203/5, oznaczonej ofertą 23/22. Odwołanie przetargu spowodowane jest zmianą formy przetargu.

Dokumenty do pobrania:

przetarg 8.11.2022przetarg 8.11.2022 [24 KB, docx]

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia