Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 lutego 2022

24.03.2022 – przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w okolicy UL. KOLEJOWEJ

GN.6840.1.3.2022

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE,

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza

kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych na zabudowę mieszkalno- usługową, zapisanych w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działki nr ewid.:5372 i 574/7, zapisane w KW SL1C/00048755/9 o łącznej pow. 2 405 m². Trwa procedura ustanowienia służebności przesyłu na działkach 5372 i 574/7, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa, w związku z istniejącą na tych działkach siecią gazowniczą.

 1. Nr oferty: 113/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa Działka nr 5365 o pow. 809 m² wraz z udziałem do 2/30 w działkach drogowych. Przy granicy działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna WN110 kV.
  • Cena wywoławcza (brutto): 92 000 zł
  • Wadium: 5 000 zł
 2. Nr oferty: 115/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa Działka nr 5364 o pow. 846 m² wraz z udziałem do 2/30 w działkach drogowych. Na działce znajduje się słup energetyczny WN 110 kV.
  • Cena wywoławcza (brutto): 95 000 zł
  • Wadium: 5 000 zł
 3. Nr oferty: 117/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa Działka nr 5360 i działka nr 574/6 o łącznej pow. 756 m² wraz z udziałem do 2/30 w działkach drogowych
  • Cena wywoławcza (brutto): 86 000 zł
  • Wadium: 5 000 zł
 4. Nr oferty: 118/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa Działka nr 5363 o pow. 702 m² wraz z udziałem do 2/30 w działkach drogowych. Przy narożniku działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna WN110 kV.
  • Cena wywoławcza (brutto): 80 000 zł
  • Wadium: 4 000 zł
 5. Nr oferty: 119/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa Działka nr 5362 o pow. 1 114 m² wraz z udziałem do 3/30 w działkach drogowych. Przy narożniku działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna WN110 kV.
  • Cena wywoławcza (brutto): 109 000 zł
  • Wadium: 6 000 zł

Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 marca 2022r. o godz. 9.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniu 14.12.2021r. i 8.2.2022r. Zakończyły się wynikiem negatywnym.

Wadia na przetargi należy wpłacić do dnia 18 marca 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując: imię i nazwisko oferenta oraz nr oferty.

Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty. Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący.  W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice. Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej miastochojnice.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 3971800 wew. 74. Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Dokumenty do pobrania:

Przetarg - 24 marca 2022rPrzetarg - 24 marca 2022r [24 KB, docx]

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia