Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 kwietnia 2022

21.04.2022 – wyniki przetargu

GN.6840.1.5.2022

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza wyniki przetargów, które odbyły się w Urzędzie Miejskim w Chojnicach w dniu 21 kwietnia 2022r.

Przeznaczenie działek: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 1. Kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych zapisanej w KW SL1C/00030257/9.
  • Nr oferty: 6/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Słoneczne Wzgórze. Działka nr 4608/76 o pow. 720 m² Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 139 000 zł
   • Wyniki przetargu: Nabył Lech Stoltman za cenę 140 400 zł
 2. Kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00055645/7.
  • Nr oferty: 10/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/61 o pow. 595 m² wraz z udziałem do 595/8760 w działce drogowej.
   • Cena wywoławcza (brutto): 110 000 zł
   • Wyniki przetargu: Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
  • Nr oferty: 13/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/64 o pow. 550 m² wraz z udziałem do 550/8760 w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 99 000 zł
   • Wyniki przetargu: Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
  • Nr oferty: 19/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/70 o pow. 721 m² wraz z udziałem do 721/8760 w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 129 000 zł
   • Wyniki przetargu: Wpłynęło jedno wadium. Oferent nie przystąpił do licytacji. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
  • Nr oferty: 20/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/71 o pow. 721 m² wraz z udziałem do 721/8760 w działce drogowej. Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 128 000 zł
   • Wyniki przetargu: Wpłynęło jedno wadium. Oferent nie przystąpił do licytacji. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 3. Kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na zabudowę jednorodzinną, zapisanych w KW SL1C/00030257/9 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/98 o pow. 1 906 m², zapisanej w KW SL1C/00055723/8.
  • Nr oferty: 23/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Misia Uszatka. Działka nr 4608/27 o pow. 827 m² wraz z udziałem do 827/9634 w działce drogowej.
   • Cena wywoławcza (brutto): 143 000 zł
   • Wyniki przetargu: Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
  • Nr oferty: 24/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Misia Uszatka. Działka nr 4608/26 o pow. 651 m² wraz z udziałem do 651/9634 w działce drogowej.
   • Cena wywoławcza (brutto): 114 000 zł
   • Wyniki przetargu: Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
  • Nr oferty: 26/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Misia Uszatka. Działka nr 4608/24 o pow. 600 m² wraz z udziałem do 600/9634 w działce drogowej.
   • Cena wywoławcza (brutto): 109 00 zł
   • Wyniki przetargu: Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 4. Kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych zapisanych w KW SL1C/00030257/9.
  • Nr oferty: 7/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Słoneczne Wzgórze. Działka nr 4608/77 o pow. 737 m². Przy granicy działki przebiega napowietrzna linia sieci energetycznej SN 15kV.
   • Cena wywoławcza (brutto): 142 000 zł
   • Wyniki przetargu: Wpłynęło jedno wadium. Oferent nie przystąpił do licytacji. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
  • Nr oferty: 8/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Słoneczne Wzgórze. Działka nr 4608/78 o pow. 770 m².
   • Cena wywoławcza (brutto): 153 000 zł
   • Wyniki przetargu: Wpłynęły dwa wadia. Nabył Łukasz Zbielski za cenę 154 600 zł.
 5. Kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej zapisanej w KW SL1C/00030257/9. Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z udziałem w drodze stanowiącej działkę o nr ewid. 4608/97 o pow. 1 643 m², zapisanej w KW SL1C/00055645/7.
  • Nr oferty: 22/21
   • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Bytowska/ Smoka Wawelskiego. Działka nr 4608/73 o pow. 788 m² wraz z udziałem do 788/8760 w działce drogowej.
   • Cena wywoławcza (brutto): 142 000 zł
   • Wyniki przetargu: Wpłynęło jedno wadium. Oferent nie przystąpił do licytacji. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Wyniki przetargów