Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 maja 2022

26.04.2022 – wyniki przetargu

GN.6840.1.6.2022

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza wyniki

kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych zapisanych w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działki o nr ewid.: 5372 i 574/7, zapisanych w KW SL1C/00048755/9 o łącznej pow. 2 405 m². Przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 26 kwietnia 2022r. o godz. 9.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 • Nr oferty: 113/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa. Działka nr 5365 o pow. 809 m² wraz z udziałem do 2/30 w działkach drogowych. Przy granicy działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna WN 110 kV.
  • Cena wywoławcza (brutto): 92 000 zł
  • Wyniki przetargu: Nabyli Anna i Kazimierz Ginter za cenę 141 000 zł
 • Nr oferty: 115/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa. Działka nr 5364 o pow. 846 m² wraz z udziałem do 2/30 w działkach drogowych. Na działce znajduje się słup energetyczny WN 110 kV.
  • Cena wywoławcza (brutto): 95 000 zł
  • Wyniki przetargu: Nabyli Anna i Kazimierz Ginter za cenę 96 000 zł
 • Nr oferty: 117/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa. Działka nr 5360 i działka nr 574/6 o łącznej pow. 756 m² wraz z udziałem do 2/30 w działkach drogowych.
  • Cena wywoławcza (brutto): 86 000 zł
  • Wyniki przetargu: Nabyli Anna i Kazimierz Ginter za cenę 86 000 zł
 • Nr oferty: 118/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa. Działka nr 5363 o pow. 702 m² wraz z udziałem do 2/30 w działkach drogowych. Przy narożniku działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna WN110 kV.
  • Cena wywoławcza (brutto): 80 000 zł
  • Wyniki przetargu: Nabyli Anna i Kazimierz Ginter za cenę 80 800 zł
 • Nr oferty: 119/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa. Działka nr 5362 o pow. 1 114 m² wraz z udziałem do 3/30 w działkach drogowych. Przy narożniku działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna WN110 kV.
  • Cena wywoławcza (brutto): 109 000 zł
  • Wyniki przetargu: Nabyli Anna i Kazimierz Ginter za cenę 170 000 zł

W kategorii: Wyniki przetargów