Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 marca 2022

24.03.2022 – wyniki przetargu na zbycie nieruchomości miejskich

Chojnice, dn. 29 marca 2022 r.

GN.6840.1.4.2022

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, ogłasza

wyniki kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych zapisanych w KW SL1C/00001620/3 wraz z udziałem w drodze stanowiącej działki o nr ewid.: 5372 i 574/7, zapisanych w KW SL1C/00048755/9 o łącznej pow. 2 405 m². Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkalno – usługowej.

 • Nr oferty: 113/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa Działka nr 5365 o pow. 809 m² wraz z udziałem do 2/30 w działkach drogowych. Przy granicy działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna WN110 kV.
  • Wyniki przetargu: Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Nr oferty: 115/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa Działka nr 5364 o pow. 846 m² wraz z udziałem do 2/30 w działkach drogowych. Na działce znajduje się słup energetyczny WN 110 kV.
  • Wyniki przetargu: Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Nr oferty: 117/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa Działka nr 5360 i działka nr 574/6 o łącznej pow. 756 m² wraz z udziałem do 2/30 w działkach drogowych.
  • Wyniki przetargu: Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Nr oferty: 118/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa Działka nr 5363 o pow. 702 m² wraz z udziałem do 2/30 w działkach drogowych. Przy narożniku działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna WN110 kV.
  • Wyniki przetargu: Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 • Nr oferty: 119/21
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa Działka nr 5362 o pow. 1 114 m² wraz z udziałem do 3/30 w działkach drogowych. Przy narożniku działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna WN110 kV.
  • Wyniki przetargu: Nie wpłynęło żadne wadium. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Dokumenty do pobrania:

W kategorii: Wyniki przetargów