Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 października 2022

19.12.2022 – przetarg na zbycie nieruchomości ul. Kolejowa

GN.6840.1.21.2022

Burmistrz Miasta Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na zabudowę mieszkalno-usługową.

 • Nr oferty: 16/22
  • Położenie, opis nieruchomości: Chojnice, ul. Kolejowa. Działka nr 569/25 o pow. 22233 m², zapisana w KW SL1C/00022613/4. Przy granicy działki znajduje się rów skanalizowany melioracyjny.
  • Cena wywoławcza (brutto): 2 800 000 zł
  • Wadium: 140 000 zł

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022r. o godz. 13.00 w sali nr 408 Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

 • Wadium na przetarg należy wpłacić do dnia 12 grudnia 2022r. na konto Urzędu Miejskiego w Chojnicach w Banku PKO BP S.A. nr 23 1020 2791 0000 7202 0294 2191, w tytule wpisując:
  • imię i nazwisko oferenta,
  • nr oferty.
 • Wadia osób, które przetargu nie wygrały, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 • Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet zapłaty.
 • Koszty notarialnej umowy sprzedaży pokrywa kupujący.
 • W razie uchylania się uczestnika od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice.
 • Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Chojnicach i opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej bip.miastochojnice.pl oraz na stronie internetowej miastochojnice.pl.
 • Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarowania Nieruchomościami, pok.609, tel. (052) 397 18 00 wew. 74. Burmistrz Miasta Chojnice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
Dokumenty do pobrania:

Przetarg - 19.12.2022Przetarg - 19.12.2022 [24 KB, docx]

W kategorii: Przetargi na nieruchomości - ogłoszenia