Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 1. Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 2. Opłaty:
  • brak opłaty skarbowej
  • brak opłaty administracyjnej
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Windykacji w Chojnicach, pokój 605 (III piętro), telefon: 52 397 18 00 wew. 75
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • wg ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 6. Tryb odwoławczy:
  • od decyzji Burmistrza Miasta Chojnice przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247), zwana dalej „ustawą”.

W kategorii: Wydział Windykacji