Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

31 stycznia 2023

Zrealizowane prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w ramach dotacji konserwatorskich na rok 2022 r.

ul. Mickiewicza 20

Konserwacja elewacji, uzupełnienie detali – kwota dofinansowania 79 486 zł

Przed pracami

Budynek na ul. Mickiewicza 20 przed pracami remontowo/konserwatorskimiPo pracach (fot. Daniel Frymark)

Budynek na ul. Mickiewicza 20 po pracach remontowo/konserwatorskichul. Kościuszki 29

Remont parteru budynku – kwota dofinansowania 22 013,00 zł

Przed pracami

Budynek na ul. Kościuszki 29 przed pracami remontowo/konserwatorskimiPo pracach (fot. Daniel Frymark)

Budynek na ul. Kościuszki 29 po pracach remontowo/konserwatorskichul. Młyńska 8

Konserwacja stolarki drzwiowej – kwota dofinansowania 2.600 zł

Przed pracami

Budynek na ul. Młyńska 8 przed pracami remontowo/konserwatorskimiPo pracach (fot. Daniel Frymark)

Budynek na ul. Młyńska 8 po pracach remontowo/konserwatorskichul. Kościuszki 28

Konserwacja elewacji, odtworzenie detali architektonicznych – kwota dofinansowania 42 000,0 zł

Przed pracami

Budynek na ul. Kościuszki 28 przed pracami remontowo/konserwatorskimiPo pracach (fot. Daniel Frymark)

Budynek na ul. Kościuszki 28 po pracach remontowo/konserwatorskichul. Dworcowa 28

Konserwacja elewacji – kwota dofinansowania 30 274,00 zł

Przed pracami

Budynek na ul. Dworcowa 28 przed pracami remontowo/konserwatorskimiPo pracach

Budynek na ul. Dworcowa 28 po pracach remontowo/konserwatorskichul. Dworcowa 7,7a

Konserwacja elewacji – kwota dofinansowania 33 550,00 zł

Przed pracami

Budynek na ul. Dworcowa 7, 7a przed pracami remontowo/konserwatorskimiPo pracach

Budynek na ul. Dworcowa 7, 7a po pracach remontowo/konserwatorskichul. Piłsudskiego 34

Konserwacja elewacji – kwota dofinansowania 19 984,87 zł

Przed pracami

Budynek na ul. Piłsudskiego 34 przed pracami remontowo/konserwatorskimiPo pracach

Budynek na ul. Piłsudskiego 34 po pracach remontowo/konserwatorskichul. Strzelecka 35

Odtworzenie balkonu – kwota dofinansowania 8 767,00 zł

Przed pracami

Budynek na ul. Strzelecka 35 przed pracami remontowo/konserwatorskimiPo pracach

Budynek na ul. Strzelecka 35 po pracach remontowo/konserwatorskich

Nadzór konserwatorski i architektoniczny nad pracami pełnili:

  • Marlena Pawlak – Konserwator Zabytków Miasta Chojnice
  • Andrzej Ciemiński – Architekt Miejski

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wyniosła 238 674,87 zł.

Przygotowała Marlena Pawlak – Konserwator Zabytków Miasta Chojnice

W kategorii: Aktualności