Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 listopada 2023

Zimowe utrzymanie strefy śródmiejskiej

Wykonawca

CLEAN CITY Jakub Kiedrowski
ul. Bałuckiego 5, 89-600 Chojnic

Zakres usług

 1. Całodobowe utrzymanie czystości w okresie letnim i zimowym obejmuje:
  1. codzienne zamiatanie nawierzchni z klinkieru, polbruku, kostki kamiennej i granitowej oraz nawierzchni asfaltowych,
  2. zbieranie papierów, odpadków, śmieci, gumy do żucia, liści, gałęzi, itp.
  3. zbieranie odpadków z gazonów i zieleńców,
  4. opróżnianie koszy ulicznych (w koszach należy umieścić worki foliowe),
  5. usuwanie chwastów wyrastających z klinkieru, polbruku, kostki kamiennej oraz w Fosie Miejskiej,
  6. wywóz zebranych śmieci na wysypisko,
  7. mycie nawierzchni z klinkieru wodą z dodatkiem środków czyszczących (z uwagi na duże zanieczyszczenia od gołębi przyjąć mycie nawierzchni przynajmniej raz w tygodniu),
  8. czyszczenie wpustów ulicznych oraz ścieków ulicznych w strefie centrum (1 raz w miesiącu kwietniu, 1 raz w miesiącu wrześniu),
  9. czyszczenie krat wpustów deszczowych w strefie centrum (2 razy w miesiącu od marca do listopada).
 2. Całodobowe utrzymanie nawierzchni z klinkieru w okresie zimowym obejmuje:
  1. posypywanie nawierzchni preparatem służącym do zwalczania śniegu i oblodzenia (granulat przeciwoblodzeniowy mający działanie do – 30°C) – preparat zabezpieczy Wykonawca,
  2. posypywanie piaskiem wyłącznie na polecenie zamawiającego (piasek zabezpieczy Wykonawca),
  3. odśnieżanie ręczne lub mechaniczne,
  4. wywóz śniegu – na polecenie zamawiającego,
  5. śnieg należy odgarniać od budynków w stronę gazonów i na linię krawężnika,
  6. w dniach bez opadów śniegu utrzymywanie czystości jak w pkt 1 lit. a.
 3. Całodobowe utrzymanie nawierzchni z kostki brukowej, kamiennej, granitowej oraz asfaltowej w okresie zimowym obejmuje:
  1. odśnieżanie ręczne lub mechaniczne,
  2. posypywanie piaskiem lub solą z piaskiem (materiał na koszt wykonawcy),
  3. wywóz śniegu – na polecenie zamawiającego,
  4. śnieg należy odgarniać od budynków w stronę gazonów i na linię krawężnika,
  5. w dniach bez opadów śniegu utrzymywanie czystości jak w pkt 1 lit. a,
 4. Załadunek i wywóz śniegu ze strefy centrum na polecenie Zamawiającego do miejsca rozładunku wskazanego przez Zamawiającego.
Dokumenty do pobrania:

Załącznik - mapaZałącznik - mapa [1 MB, pdf]

W kategorii: Akcja zima