Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 listopada 2023

Zimowe utrzymanie chodników

Wykonawca

MARKOP Adrian Dziendziela
Kłodawa 60, 89-632 Brusy

Zakres usług

LP Zakres usług J. m. Cena jednostkowa brutto
1 Odśnieżanie poprzez usuwanie śniegu, lodu lub błota wraz z posypywaniem materiałem uszorstniającym chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych 1mb 0,41
2 Odśnieżanie poprzez usuwanie śniegu, lodu lub błota wraz z posypywaniem materiałem uszorstniającym 80% całkowitej powierzchni parkingów, jezdni 1m2 0,39
3 Odśnieżanie schodów poprzez usuwanie śniegu, lodu lub błota wraz z posypywaniem materiałem uszorstniającym (wraz z kosztem materiałów) 1 szt. 205,20
4 Posypywanie chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych materiałem uszorstniającym (wraz z kosztem materiałów) 1mb 0,30
5 Posypywanie 80% całkowitej powierzchni parkingów, jezdni materiałem uszorstniającym (wraz z kosztem materiału) 1m2 0,30
6 Posypywanie schodów materiałem uszorstniającym (wraz z kosztem materiałów) 1 szt. 102,60
7 Załadunek i wywóz śniegu 1m3 19,44

Czas podjęcia czynności odśnieżania i usuwania śliskości od momentu otrzymania zlecenia: 30 minut.

Chodniki

LP Ulica Określenie zakresu Długość [mb]
1 Gdańska – Człuchowska od ul. Tucholskiej do miejscowości Topole 8025
2 Sukienników, Plac Niepodległości od Ronda Solidarności do Wysokiej str. L od Ronda Solidarności do
Swarożyca str. P
1400
3 Kopernika chodnik wzdłuż placu zabaw 67
4 Wiśniowa odcinek 30 mb chodnika za kościołem oraz chodnik przed kościołem 100
5 Leśna odcinek chodnika na rozwidleniu 67
6 Kraszewskiego chodnik od Reymonta do Hetmana – wzdłuż zieleńca 119
7 Bytowska chodnik od Kopernika do zatoki autobusowej (przy Staszica) 167
8 Konarskiego od Bytowskiej w kierunku ul. Radziewiczówny (2 chodniki po 17mb) 34
9 Jabłoniowa chodnik od Jabłoniowej do Morelowej (wzdłuż placu zabaw i świetlicy) 85
10 Okrężna chodniki od Placu Niepodległości do Mickiewicza + obie strony 798
11 Huberta Wagnera od Młodzieżowej (przejście dla pieszych) w kierunku ul. Lipowej 32
12 Karnowskiego przy schodach w kierunku Weterynaryjnej 4
13 Wiśniowa od Gruszkowej do Winogronowej 40
14 Winogronowa na łuku w lewo do przejścia dla pieszych w kierunku szpitala 33
15 Asnyka ciąg piesz-rowerowy po prawej stronie 672+668 670
16 Leśmiana ciąg pieszo-rowerowy po prawej stronie od ul. Człuchowskiej 250
17 Filomatów Chojnickich chodnik po jednej i po drugiej stronie ulicy (od Jana Pawła II do Ks.
Pomorskich)
340
18 Obrońców Chojnic chodnik po obu stronach ulicy (od ul. Gdańskiej do Kościerskiej) wraz z
przejściami dla pieszych
490
19 Obrońców Chojnic chodnik wzdłuż bloku nr 9 + dojście do parkingu KAUFLAND 82
20 Jana Pawła II obie strony chodnika (od ul. Obrońców Chojnic do ul. Małe Osady) 1280
21 Jana Pawła II wzdłuż bloku nr 6 90
22 Aleja Bayeux Chodnik od Jana Pawła II do ulicy Gdańskiej str. L (wzdłuż m.in..
Piekarni)
189
23 Aleja Bayeux przejście przez trawnik 30
24 Książąt Pomorskich chodnik od ul. Kościerskiej do ul. Filomatów str.P (przy jezdni) 335
25 Książąt Pomorskich od Karsińskiej do Wielewskiej 113
26 Książąt Pomorskich chodnik wzdłuż Ks. Pomorskich 16 115
27 Książąt Pomorskich od Karsińskiej do ogrodzenia ZSS 100
28 Książąt Pomorskich od Wielewskiej do Jana Pawła II str. P , L 105
29 Karsińska chodnik od ul. Ks. Pomorskich do bloków 200
30 Bałtycka od ul. Ceynowy do budynku Rzepakowa 10 340
31 Bałtycka po drugiej stronie ulicy w kierunku ul. Modrej przy skrzyżowaniu 25
32 Bałtycka od skrzyżowania z Ceynowy w kierunku parkingu przy bloku Ceynowy 3 52
33 Bałtycka chodniki po obu stronach od ul. Ceynowy do ul. Kościerskiej 200
34 Wysoka przejścia i chodniki wokół pomnika ORZEŁ 94
35 Wysoka chodnik przy ul. Wysokiej od parkingu do zatoki autobusowej przy ul.
Gdańskiej
133
36 Gdańskiej chodnik przy zakładzie pogrzebowym przez trójkąt na zieleńcu 50
37 Gdańskiej od ul. Wysokiej do Kasztanowej str. L 1140
38 Gdańskiej od ul. Kasztanowej do końca chodnika str. L 955
39 Igielska chodnik od ul. Derdowskiego do mleczarni 320
40 Igielska chodnik wzdłuż zieleńca – od skrzyżowania z ul. Ceynowy w kierunku
budynku Igielska 2
50
41 Młodzieżowa chodnik wzdłuż targowiska od Kościerskiej do Wagnera 136
42 Młodzieżowa naprzeciwko sklepu „Skiba” wzdłuż 7a do bud. Młodzieżowa 29 str. P 130
43 Młodzieżowa od budynku 7f do budynku Młodzieżowa 29 str. L 95
44 Młodzieżowa od bloku nr 9 do 27 i od 13 do 19 153
45 Młodzieżowa od 13 do 23 i od 11 do 25 130
46 Młodzieżowa chodnik pomiędzy żłobkiem a Szkołą zawodową 125
47 Młodzieżowa chodniki po obu stronach ulicy od drogi powiatowej do bloku 7a i sklepu
„Skiby”
160
48 Młodzieżowa chodnik wzdłuż żłobka w kierunku do Przedszkola 50
49 Młodzieżowa chodnik od Młodzieżowej do szkoły zawodowej 50
50 Kościerska chodnik wzdłuż cmentarza parafialnego od byłego PKO do ul. Młodzieżowej 120
51 Kościerska od 23a do ul. Igielskiej 318
52 Kościerska od ul. Sportowej nr 5 do Ceynowy 387
53 Kościerska od ul. Mlodzieżowej do przychodni włącznie 151
54 Kościerska przy działkach 200
55 Kościerska od 17 – 19 przy cemtarzu 282
56 Małe Osady chodnik wokół ogródka jordanowskiego 75
57 Jana Pawła II chodnik od skrzyżowania z Książąt Pomorskich do Wielewskiej 75
58 Majkowskiego chodnik po lewej stronie ulicy Gdańskiej do jezdni asfaltowej (obok
Parkingu) oraz po prawej stronie ul. Gdańskiej od Obrońców Chojnic (w
tym przy ogrodzeniu)
510
59 Wagnera chodniki wzdłuż parkingu oraz na łuku pizzerii 75
60 Gdańska – Jana Pawła II chodnik – przejście obok Straży Pożarnej 64
61 Sportowa od Młodzieżowej do parkingu przy Sportowej 5 str. P od Młodzieżowej do
zakrętu przy Sportowej 1 str. L
289
62 Wysoka chodnik od zjazdu do Wszechnicy do skrzyżowania z Gdańską oraz od
budynku 7a do schodów w kierunku ul. Okrężnej
200
63 Żeromskiego od Miłosza do końca str. lewa przy zabudowie 480
64 Kardynała Wyszyńskiego chodnik od ul. Sępoleńskiej do ul. Czynu Zbrojnego Kolejarzy 270
65 Kardynała Wyszyńskiego chodnik po drugiej stronie ulicy od Sępoleńkiej do M.B. Fatimskiej 630
66 Plac Niepodległości chodnik wzdłuż zieleńca od Placu św. Jerzego do Swarożyca 72
67 M.B. Fatimskiej chodnik i ciąg p-r od Pokoju Toruńskiego do Ks. Wyszyńskiego 500
68 M.B. Fatimskiej chodnik – schody od ul. Człuchowskiej do Kościoła M.B. Fatimskiej (cała
szerokość)
122
69 Brzozowa od skrzyżowania do trafostacji 30
70 Angowicka naprzeciwko sklepu metalowego (od budynku nr 11 w kierunku do Placu św.
Jerzego)
30
71 Sępoleńska chodnik i ścieżka rowerowa 700
72 3 maja chodnik od M.B. Fatimskiej do końca parkingu 222
73 Mastalerza wzdłuż zieleńca 80
74 Armii Krajowej wzdłuż stawu 70
75 Składowa chodnik wzdłuż boiska przy parkingu 130
76 Towarowa chodnik na odcinku przebicia do Subisława 38
77 Lichnowska chodnik od Lichnowskiej do bud. Grunowa 3 170
78 Lichnowska chodnik-łącznik od ul. Lichnowskiej do Przemysłowej obok bloku nr 21 309
79 Plac Niepodległości chodnik od skrzyżowania z ul. Kościuszki w kierunku sklepu NETTO i dalej
do Placu św. Jerzego
100
80 Gdańska od ul. Świętopełka do Kasztanowej str. P 1140
81 Gdańska od ul. Kasztanowej do Małe Osady (okolice Gdańskiej 83b) str. P 540
82 Gdańska od budynku Gdańska 110 do końca chodnika (zjazd do UC) str. P 290
83 Wzgórze Ewangelickie chodniki od Świętopełka oraz przejście przez park od schodów do
Rolbieckiego
250
84 Żwirki i Wigury chodnik od nr 12 do końca kortów 170
85 Żwirki i Wigury chodnik przy budynkach od nr 25 do nr 33 134
86 Sambora chodnik wzdłuż Sambora od Budowlanych 2 do łącznika w kierunku do Żwirki
i Wigury + łącznik
127
87 Budowlanych chodnik do ul. Gdańskiej 35
88 Budowlanych chodnik do ul. Drzymały do furtki przedszkola 30
89 Zakładowa od Przemysłowej do zawrotki str. L 482 m oraz od Przemysłowej do końca
zawrotki str. P 500m
982
90 Kasztanowa od ul. Tucholskiej do ul. Gdańskiej 250
91 Czereśniowa – Winogronowa chodnik / ścieżka rowerowa + chodniki przy rondzie 1320
92 Czereśniowa chodnik naprzeciwko budynku Jaworowa 11 + chodnik po lewej stronie w
stronę ul. Podlesie
94
93 Droga do Igieł ścieżka rowerowa 800
94 Dworzec autobusowy teren Dworca i przy Dworcu PKS wg załączonej mapy 1161
95 Ceynowy przejście przez parking od bloku Ceynowy 3 + chodnik do przejść dla
pieszych na skrzyż. Ceynowy-Bałtycka
10,5

Razem: 33780,5 długości mb.

Jezdnie

Lp. Ulica Określenie zakresu Powierzchnia całkowita [m2] Minimalna powierzchnia odśnieżania – 80% pow. całkowitej [m2]
1 Pietruszkowa jezdnia 1880 1504
2 Poli Gojawiczyńskiej jezdnia 525 420
3 Jaracza jezdnia 1150 920
4 Orzeszkowej jezdnia 1150 920
5 Sienkiewicza jezdnia 1000 800
6 Młyńska droga wewnętrzna obok Urzędu Skarbowego 320 256
7 Kraszewskiego jezdnia 893 714,4
8 Obrońców Chojnic droga wewnętrzna przy bloku nr 9 oraz od 9a do ul. Jana Pawła II 1000 800
9 Młodzieżowa droga osiedlowa – jezdnia od ul. Młodzieżowej do pętli przy bloku nr 7a 1200 960
10 Wysoka jezdnia od ul. Wysokiej do budynku Wszechnicy 1300 1040
11 Modrzewskiego pieszo – jezdnia 450 360
12 Książąt Pomorskich droga wewnętrzna wzdłuż budynku nr 32 do budynku nr 28 (z pętlą) 1240 992
13 Książąt Pomorskich droga wewnętrzna wzdłuż garaży do budynku nr 16 + droga manewrowa wzdłuż
parkingu przy Kościerskiej
1050 840
14 Książąt Pomorskich droga wewnętrzna do końca budynku nr 16 1000 800
15 Kartuska nowo wybudowany odcinek drogi 225 180
16 Boczna jezdnia 440 352
17 Budowlanych jezdnia od Sambora do końca budynku przedszkola oraz od Sambora do
budynku nr 7
1788 1430,4
18 Zaborska jezdnia 770 616
19 ul. Piłsudskiego droga wewnętrzna pomiędzy budynkami 7-9 105 84
20 ul. Angowicka łącznik pomiędzy ul. Angowicką a Parkiem 1000-lecia 210 168
21 ul. Bankowa droga wewnętrzna dojazd do Przedszkola 350 280
22 Dworzec autobusowy ul. Nad Dworcem i jezdnie manewrowe na parkingu 1621,8 1297,44

Razem: 19667,8 m2 powierzchni całkowitej oraz 15734,24 m2 powierzchni minimalnej do odśnieżania.

Parkingi

Lp. Ulica Określenie zakresu Powierzchnia całkowita [m2] Minimalna powierzchnia odśnieżania- 80%pow. całkowitej [m2]
1 Plac Emsdetten miejsca postojowe , jezdnie manewrowe i chodniki – parking na placu
Emsdetten
1928 1542,4
2 Okrężna jezdnie manewrowe przy parkingu przy Wszechnicy 90 72
3 Park 1000-lecia jezdnie manewrowe 3674 2939,2
4 Okrężna Parking wzdłuż Okrężnej 450 360
5 Plac Piastowski parkingi, jezdnie manewrowe, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe 2630 2104
6 Dworzec autobusowy stanowiska postojowe dla autobusów + jezdnia manewrowe 1492 1193,6
7 Dworzec autobusowy stanowiska postojowe ogólnodostępne i dla osób niepełnospranych 782,3 625,84

Razem: 11046,3 m2 powierzchni całkowitej oraz 8837,04 m2 powierzchni minimalnej do odśnieżania.

Schody

Lp. Ulica Wyszczególnienie Jednostka Ilość
1 Reja Schody do Staffa szt. 1
2 Karnowskiego Schodu od Weterynaryjnej szt. 2
3 Książąt Pomorskich Zejście do parkingu szt. 1
4 Kościerska Zejście do bloku nr 4 szt. 1
5 Wysoka Zejście do Wszechnicy szt. 2
6 Wysoka Zejście do Okrężnej szt. 1
7 Wysoka Wysoka-Gdańska przy Orle szt. 1
8 Obrońców Chojnic Do Kościoła M.B. K. Polski szt. 4
9 Młodzieżowa Przy Sportowej szt. 1
10 Mickiewicza od ul. Młyńskiej do ul. Mickiewicza szt. 1
11 Jana Pawła II od Jana Pawła II 6 do ul. Gdańskiej szt. 1
12 Al. M.B Fatimskiej Schody do 3 Maja szt. 2
13 Angowicka Angowicka-Broniewskiego szt. 1
14 Angowicka Angowicka-Zaborska szt. 1
15 Parkowa schody z targowsiska w kierunku Parku 1000-lecia szt. 1
16 Parkowa schody od parkingu Netto w stronę targowiska szt. 1
17 Wzgórze Ewangelickie Zejście do Gdańskiej szt. 1
18 Plac Niepodległości Plac Niepodległości – MOPS szt. 1

Razem: 24 szt.

W kategorii: Akcja zima