Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
  • wniosek o wydanie awaryjnego zezwolenie na zajęcie pasa drogowego (w szczególnych przepadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą drogi)
  • wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
  • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż w art. 40 ust.2 pkt. 1-3 ustawy o drogach publicznych
 2. Wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego:
  1. Za zajęcie 1m2 elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót za każdy dzień:
   • chodnik, plac, ścieżka rowerowa – 4,00zł
   • jezdnia do 50% szerokości oraz zatoki – 5,00 zł
   • jezdnia powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł
   • droga o nawierzchni gruntowej – 4,00 zł
   • pozostałe elementy pasa drogowego niewymienione powyżej – 3,00 zł
   • w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawka opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego za każdy dzień zajęcia, bez względu na zajętą część pasa drogowego oraz lokalizację – 0,20 zł
  2. Za zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wysokość rocznej stawki opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia – 20,00 zł:
   • za umieszczenie urządzenia na drogowym obiekcie inżynierskim wysokość rocznej stawki opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia – 200,00 zł
  3. Za zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
   • obiekt budowlany niezwiązany z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 1,00 zł za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy tego obiektu, za każdy dzień
   • reklamy:
    • zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz – 0,30zł za każdy rozpoczęty m2, za każdy dzień
    • jednostronnej – 1,50 zł za każdy rozpoczęty m2, za każdy dzień
    • dwustronnej – 3,00 zł za każdy rozpoczęty m2, za każdy dzień
   • w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł za każdy rozpoczęty m2, za każdy dzień
  4. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż w art. 40 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy o drogach publicznych wysokość stawek opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 powierzchni pasa drogowego:
   • ogródki sezonowe – 0,50 zł
   • obiekty i urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej – 0,20 zł
   • pozostałe – 2,00 zł
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej
   • telefon: (52) 397 18 00 wew. 38
   • e-mail: [email protected]
   • siedziba: 89 – 600 Chojnice, Stary Rynek 1, III piętro, pok. 610
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • wydanie decyzji w terminie do jednego miesiąca

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2021r.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264)
 • Uchwała Nr XIII/180/19 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 22 października 2020r. poz. 4355)

W kategorii: Wydział Gospodarki Komunalnej