Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

4 maja 2023

Zawarcie Aneksu nr 4 do Umowy nr RPPM.11.01.00-22-0008/16

W wyniku decyzji Zarządu Województwa Pomorskiego o zwiększeniu kwoty dofinansowania w projekcie pn.: „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”, w dniu 04.05.2023r. został zawarty Aneks nr 4 do Umowy nr RPPM.11.01.00-22-0008/16 o dofinansowanie projektu aktualizujący wysokość dofinansowania dla projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

wartość całkowita projektu:                                              88.213.861,39 zł, w tym

zakres realizowany przez Gminę Miejską Chojnice:           80.652.121,42 zł

koszty kwalifikowalne w projekcie:                                     73.860.597,60 zł, w tym:

zakres realizowany przez Gminę Miejską Chojnice:           68.405.968,46 zł

wysokość dofinansowania ze środków EFRR:                     56.056.538,02 zł, w tym:

dofinansowanie zakresu Gminy Miejskiej Chojnice:           52.140.413,37 zł

W kategorii: Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów