Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 grudnia 2000

Zasilanie energetyczne nn i oświetlenie targowiska przy ul. Młodzieżowej

Wykonawca:
PHU Zbigniew Drzewicki

W kategorii: 2000