Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Zasady ubiegania się o lokal mieszkalny lub socjalny

Niezbędnym krokiem, który należy podjąć, aby uzyskać mieszkanie, jest złożenie kompletnego wniosku o spisanie umowy najmu na lokal mieszkalny oraz socjalny.

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych reguluje Uchwała nr XXV/270/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice.

 1. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o spisanie umowy najmu
  • zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu
  • dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie w Chojnicach
  • zgodę dotyczącą przetwarzania danych osobowych
 2. Lokale wynajmowane są osobom pełnoletnim, które spełniają następujące warunki:
  • są członkami wspólnoty samorządowej Gminy
  • spełniają określone w uchwale kryteria dochodowe
  • mają niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe
 3. Opłaty:
  • brak
 4. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • odpowiedź na wniosek – do 30 dni
  • przyznanie lokalu – nie ma możliwości określenia dokładnego terminu przyznania lokalu, bowiem jest on uzależniony od ilości lokali komunalnych, które Gmina uzyskuje w drodze naturalnego ruchu ludności
 5. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Biuro Podawcze, parter, tel. 52 397 18 00 wew. 10
  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89 – 600 Chojnice
 6. Jednostka odpowiedzialna:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej pok. 612 ( III piętro) , tel. 52 397 18 00 wew. 28
 7. Dodatkowe informacje:
  • wnioski osób ubiegających się o przydział lokalu na czas nieoznaczony realizowane są według kolejności wynikającej z daty złożenia pierwszego wniosku przyjętego do realizacji

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 2. Uchwała nr XXV/270/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Chojnice
Dokumenty do pobrania:

Klauzula InformacyjnaKlauzula Informacyjna [15 KB, docx]

W kategorii: Wydział Gospodarki Komunalnej