Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

11 października 2021

Zaproszenie do udziału w kolejnych warsztatach rewitalizacyjnych

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza mieszkańców Dzielnicy Dworcowej do udziału w warsztatach:

  1. we wtorek, 12 października 2021 r. o godzinie 18.00 – warsztaty dotyczące zagospodarowania zielenią i drobną architekturą działki nr 1558/4 oraz muralu na ścianie budynku znajdującego się na niej (ul. Swarożyca 7).
  2. w czwartek, 14 października 2021 r. o godzinie 18.00 – warsztaty dotyczące zagospodarowania zielenią i drobną architekturą działki nr 4082 (skwerek zieleni na łuku ul. Rolbieckiego, przy schodach w kierunku Chojnickiego Centrum Kultury).

Zajęcia prowadzone będą przez Studio Architektury Krajobrazu z Lichnów oraz agencję WAKEUPTIME z Gdańska. Odbędą się w sali prób teatralnych na parterze Chojnickiego Centrum Kultury. W ramach zajęć przedstawione zostaną wstępne projekty aranżacji obu przestrzeni i muralu oraz odbędzie się dyskusja w celu ustalenia wersji ostatecznych. Ponadto uczestnicy będą mogli zaoferować pomoc w wykonaniu poszczególnych prac wg swoich pomysłów oraz zaproponować dalszą współpracę z Chojnickim Centrum Kultury w realizacji inicjatyw.

Udział jest bezpłatny i nie są wymagane zapisy. Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W kategorii: Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach