Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

5 lipca 2022

Fotorelacja z realizacji projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Poniżej zdjęcia prezentujące postęp prac oraz efekty końcowe inwestycji zrealizowanych w ramach projektu przez Gminę Miejską Chojnice.

Budowa ulicy Subisława na odcinku do ulicy Towarowej

Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Fot. Daniel Frymark

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego wraz z budową ul. Rolbieckiego

Drobne inicjatywy rewitalizacyjne

Poniżej zdjęcia prezentujące efekty końcowe inwestycji zrealizowanych w ramach projektu przez Partnerów Projektu. Przedsięwzięcia zrealizowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Chojnicach:

Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Spółdzielczej i Drzymały

Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych położonych przy ul. Drzymały, Warszawskiej i Łanowej

Przedsięwzięcia zrealizowane przez Wspólnoty Mieszkaniowe:

Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 20

Wspólnota Mieszkaniowa Dworcowa 23

Wspólnota Mieszkaniowa Piłsudskiego 22

Wspólnota Mieszkaniowa Żwirki i Wigury 11

Wspólnota Mieszkaniowa Towarowa 1

W kategorii: Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach