Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 września 2022

Zakończenie prac na ul. Prochowej, Kasprzaka, Okrzei i Ducha Św.

Dobiega końca realizacja największego projektu unijnego w mieście Chojnice tzn. budowy z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie Chojnic wraz z budową kanalizacji deszczowej z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów”. Dotychczas zakończono i odebrano prace w zakresie 5 z 9 podpisanych umów. Całkowita wartość inwestycji to ok. 80 mln zł, z czego wartość dofinansowania wyniosła do 70%.

Aktualnie ku końcowi zbliżają się prace na ul. Prochowej, Kasprzaka, Okrzei i Ducha Św. Zakończono budowę kolektorów deszczowych oraz asfaltowanie. Obecnie trwają odtworzeniowe roboty drogowe oraz przygotowywanie inwestycji do odbioru końcowego.

Zadanie, w którym liderem jest Gmina Miejska Chojnice, realizowane jest przez firmę WO-KOP Wojciecha Drewczyńskiego z Chojnic przy współudziale finansowym Powiatu Chojnickiego. Wartość inwestycji wyniosła nieco ponad 9,6 mln zł, z czego ok. 8,9 mln zł to środki z Gminy Miejskiej Chojnice, a ok. 685 tys. zł z Powiatu Chojnickiego.

Zakończenie prac nastąpi do końca września br.

W kategorii: Aktualności