Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

6 czerwca 2022

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 06.06.2022 na żywo

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:
  a) stwierdzenie quorum,
  b) wnioski do porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 3. Powołanie Sekretarza sesji i Komisji Wnioskowej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Wystąpienie Senatora Stanisława Lamczyka na temat transformacji elektrycznej do elektroprosumeryzmu.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac w okresie między sesjami.
 7. Informacja o realizacji uchwał i wniosków w podjętych na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.
 8. Przedłożenie przez Przewodniczących Komisji wniosków i opinii podjętych w okresie międzysesyjnym.
 9. Ustosunkowanie się do wniosków Komisji.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
 12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Gdańskiej w Chojnicach.
 13. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 14. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych oraz odpowiedzi na wnioski.
 17. Informacje o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach.
 18. Wolne wnioski i oświadczenia klubowe.
 19. Zakończenie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: Aktualności