Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

4 listopada 2022

XLV sesja Rady Miejskiej w Chojnicach – 09.11.2022

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji:
    1. stwierdzenie quorum,
    2. wnioski do porządku obrad.
  2. Powołanie Sekretarza sesji.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na 2022 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2037.
  5. Zakończenie XLV sesji Rady Miejskiej w Chojnicach.

W kategorii: 2022