Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

9 stycznia 2024

XI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach – na żywo

W dniu 9 stycznia 2024 roku o godz. 13:30 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Chojnicach (sala 408) odbędzie się XI sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie XI sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach, stwierdzenie kworum i powitanie gości.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  3. Informacje o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia projektu “Chojnickiej strategii młodych” i wystąpienia z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.
  5. Uchwała w sprawie wniosku o ujęcie w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice wydatków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach na promocję idei samorządności wśród młodzieży.
  6. Uchwała w sprawie wskazania kandydata na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chojnicach.
  7. Wolne głosy, wnioski oraz dyskusja.
  8. Zakończenie obrad.

W kategorii: Aktualności