Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

15 marca 2023

Wywóz nieczystości z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice

Etap postępowania: Zakończone
Rodzaj: Usługa
Termin otwarcia ofert: 24 marzec 2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice ogłasza postępowanie na wykonanie zadania pod nazwą:

„Wywóz nieczystości z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta Chojnice”

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram wywozu koszyHarmonogram wywozu koszy [26 KB, docx]
OgłoszenieOgłoszenie [28 KB, docx]

W kategorii: Zamówienia publiczne