Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 lutego 2023

Wykonanie i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego jezdni, ulic i parkingów miejskich na terenie miasta Chojnice w 2023

Etap postępowania: Zakończone
Rodzaj: Usługi
Termin otwarcia ofert: 2 marzec 2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice ogłasza postępowanie na wykonanie zadania pod nazwą:

Wykonanie i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego jezdni, ulic i parkingów miejskich na terenie miasta Chojnice w 2023

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r.

Dokumenty do pobrania:

OgłoszenieOgłoszenie [29 KB, docx]

W kategorii: Zamówienia publiczne