Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

7 grudnia 2023

Wykaz nieruchomości z zasobu gminy miejskiej Chojnice przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę lub użyczenie

W kategorii: Nieruchomości przeznaczone do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie