Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

Wpisywanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

 1. Wymagane dokumenty:
  • oryginał dokumentu zagranicznego
  • urzędowe tłumaczenie dokumentu na język polski przez tłumacza przysięgłego (jeżeli jest na druku międzynarodowym, to nie trzeba tłumaczyć)
  • do wglądu: dowód osobisty
  • podanie
 2. Opłaty:
  • 50 zł – opłata skarbowa
 3. Miejsce złożenia dokumentów:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, pokój 507, II piętro
 4. Jednostka odpowiedzialna:
  • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach, telefon: 52 397 18 00 wew. 30 / 34 / 56
 5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
  • do jednego miesiąca

Podstawy prawne

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. – prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014.1741)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz. U. 2014.1628-j.t.)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013.267-j.t.)

W kategorii: Urząd Stanu Cywilnego