Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

29 marca 2024

Ważny komunikat dla mieszkańców, którzy otrzymali laptopa z projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Logo

Przypominamy o konieczności złożenia oświadczeń o dalszym użytkowaniu sprzętu przez uczestników projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR”.

Złożenie oświadczeń jest obowiązkiem wynikającym z zawartych przez uczestników projektu umów przekazania. Przypominamy, iż uczestnicy projektu są zobowiązani do zachowania efektów projektu (posiadania i użytkowania sprzętu) przez okres 2 lat od jego zakończenia. W przypadku niedotrzymania wymaganego okresu zachowania efektów projektu oraz utrzymania trwałości, uczestnicy zobowiązani będą do zwrotu wartości przedmiotu umowy wraz z odsetkami.

Czas na złożenie pierwszego z dwóch oświadczeń przez osoby, które otrzymały sprzęt w ramach projektu przypada od 1 do 27 kwietnia 2024 r.

Oświadczenia można składać:

  • osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach (89-600 Chojnice, Stary Rynek 1);
  • za pośrednictwem poczty, przesyłając je na adres: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice;
  • za pośrednictwem platformy ePUAP, przesyłając oświadczenie podpisane profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres Urzędu Miejskiego w Chojnicach: /2202011/SkrytkaESP.

Wzór oświadczenia znajduje się poniżej. Należy w jego treści wprowadzić dane z umowy przekazania sprzętu (nr umowy i datę jej zawarcia oraz nr seryjny laptopa) oraz aktualny adres. Oświadczenie składa rodzic lub opiekun, który reprezentował dziecko przy podpisywaniu umowy lub sam uczeń jeśli jest pełnoletni.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach – tel. 52 3971800 wew. 26.

Dokumenty do pobrania:

Wzór oświadczeniaWzór oświadczenia [567 KB, pdf]

W kategorii: Aktualności, Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR