Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

21 grudnia 2023

Uwaga! Od stycznia karty urodzenia wyłącznie w wersji elektronicznej

Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach informuje, że zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1378) od 1 stycznia 2024 roku szpitale i przychodnie zdrowia będą wydawały karty urodzenia i martwego urodzenia tylko w wersji elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, iż zgłoszenie zgonu, urodzenia i martwego urodzenia następuje bezpośrednio w siedzibie urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia lub za pośrednictwem platformy EPUAP.

W kategorii: Aktualności