Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 grudnia 2023

Prezentacja multimedialna dot. budżetu Gminy Miejskiej Chojnice

Szanowni Mieszkańcy,

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną dot. budżetu Gminy Miejskiej Chojnice, przedstawioną przez burmistrza Arseniusza Finstera podczas LXI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 grudnia br. W prezentacji znajdziecie informacje dotyczące m.in.:

  • wydatków inwestycyjnych wykonanych w latach 2018-2022,
  • zadłużenia miasta,
  • wydatków na oświatę,
  • zrealizowanych inwestycji w mieście,
  • przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023 z dofinansowaniem unijnym oraz z wsparciem z budżetu państwa.
Dokumenty do pobrania:

Prezentacja budżetuPrezentacja budżetu [787 KB, pdf]

W kategorii: Aktualności