Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 stycznia 2022

Tymczasowe zamknięcie kasy w Urzędzie Miejskim w Chojnicach

Burmistrz Miasta Chojnice informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od dnia 24 stycznia 2022 roku do dnia 28 lutego 2022 roku kasa w Urzędzie Miejskim w Chojnicach będzie nieczynna.

Wszelkie płatności i należności publicznoprawne regulować należy w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym, na rachunek bankowy.

Prosimy o dokonywanie wpłat na:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Północny Regionalny Oddział Korporacyjny w Gdyni Regionalne Centrum Korporacyjne w Koszalinie.


96 1020 2791 0000  7702 0294 3348 – wpływy:

 • mandat karny nałożony przez Straż Miejską
 • opłata parkingowa
 • opłata skarbowa
 • opłata targowa
 • podatek od środków transportowych
 • przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
 • wykup gruntu
 • zajęcie pasa drogowego
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

23 1020 2791 0000 7202 0294 2191 – wpływy z tytułu:

 • wadium
 • zabezpieczenia należytego wykonania umowy

28 1020 2791 0000 7802 0294 1904 – wpływy z tytułu:

 • czynszu

02 1020 2791 0000 7302 0294 2035 – wpływy z tytułu:

 • wieczystego użytkowania gruntów

33 1020 2791 0000 7602 0294 1912 – (jest to rachunek ogólny dla dochodów za odpady komunalne, informacje zawierają indywidualne numery rachunków bankowych)

wpływy:

 • opłaty od zagospodarowania odpadów komunalnych

38 1020 2791 0000 7402 0294 1920 – (jest to rachunek ogólny dla dochodów podatkowych, decyzje wymiarowe zawierają indywidualne numery rachunków bankowych przypisanych do każdego podatnika)

wpływy z tytułu:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku rolnego
 • podatku leśnego od os. fizycznych

W kategorii: Aktualności