Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 stycznia 2022

Komunikat dotyczący funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Chojnicach

Burmistrz Miasta Chojnice informuje, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r., poz. 149) wstęp interesantów do Urzędu Miejskiego w Chojnicach od dnia 24 stycznia 2022 roku odbywa się według następujących zasad:

1.Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację należy składać w skrzynce pocztowej znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Chojnicach, za pośrednictwem placówki pocztowej, bądź kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu Miejskiego w Chojnicach,  telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach www.miastochojnice.pl oraz pod numerem telefonu 52 3971800.

2.Interesanci będą przyjmowani tylko i wyłącznie po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny przyjęcia.
Ustalenie terminu i godziny przyjęcia interesantów:

 • Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach 52 3971800 wew. 34, 30, 56 lub telefon komórkowy 500-825-087.
 • Wydział Spraw Obywatelskich 52 3971800 wew. 31, 32, 47.
 • Wydział Gospodarki Komunalnej 52 3971800 wew. 28,76,36,37,38.
 • Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 52 3971800 wew. 95,94,63,18,72.
 • Wydział Finansowy (Podatki) 52 3971800 wew. 20, 52.
 • Wydział Finansowy (Księgowość) 52 3971800 wew. 15, 17,19.
 • Wydział Finansowy (Płace) 52 3971800 wew. 57.
 • Wydział Organizacyjny 52 3971800 wew. 13, 14.
 • Wydział Organizacyjny (Sekretariat Burmistrza) 52 3971800 wew. 22.
 • Wydział Organizacyjny (Zespół ds. Informatyzacji) 52 3971800 wew. 54.
 • Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia 52 3971800 wew. 48, 49.
 • Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej 52 3971800 wew. 12,16,24,26.
 • Wydział Planowania Przestrzennego 52 3971800 wew. 41, 39.
 • Wydział Budowlano-Inwestycyjny 52 3971800 wew. 62, 65, 43, 42.
 • Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 52 3971800 wew. 35, 40,74,78.
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 52 3971800 wew. 46, 60.
 • Wydział Windykacji 52 3971800 wew. 61,75.
 • Wydział Kontroli Wewnętrznej 52 3971800 wew. 84.
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych 52 3971800 wew. 49.
 • Stanowisko Architekta Miejskiego 52 3971800 wew. 73.
 • Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków 52 3971800 wew. 73.
 • Wydział Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 52 3972922.
 • Wydział Biura Rady Miejskiej 52 3971800 wew. 25.
 • Straż Miejska w Chojnicach 52 3971800 wew. 44, 45.

3.Kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach będzie nieczynna – wszelkie płatności i należności publicznoprawne regulować należy w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym, na rachunek bankowy.

Ograniczenie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach w opisanym wyżej zakresie obowiązuje do dnia 28 lutego 2022 roku.

W kategorii: Aktualności