Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

30 listopada 2016

Termomodernizacja budynku klubowego ChKS Kolejarz

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dot. projektu: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalny – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

  • 11.2016 podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr  BI.272.6.2016 z 12.05.2016r.

zawartej pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice a Biurem Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk, ul. Marco Polo 10, 86-032 Niemcz

na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Wartość umowy: 83.394,00 zł.

Planowany termin zakończenia pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego: 30.11.2017r.

  • 11.2016 podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr  BI.272.9.2016 z 18.07.2016r. z zawartej pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice a Konsorcjum firm:

RCI Sp. z o.o. ul. Kartuska 46, 60-471 Poznań – lider

Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński, Skurgwy 17, 86-318 Rogóźno

TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński, ul. Jodłowa 16, 86-300 Grudziądz

Przedmiotem umowy jest: Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Wartość umowy: 10.846.386,00 zł, w tym zakres prac objęty projektem unijnym: 5.502.754,36 zł brutto.

Poza pracami termomodernizacyjnymi wykonawca wykona roboty budowlane zawiązane z przebudową i wyposażeniem obiektu oraz zagospodarowaniem terenu za kwotę: 5.343.631,64 zł brutto.

Termin realizacji: 30.09.2017r.

  1. 07.2017r. podpisanie Umowy nr BI.272.25.2017

pomiędzy

Gminą Miejską Chojnice a PHU Monika Szynwelska, ul. Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice

Przedmiotem umowy jest: Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Wartość umowy:        Cz. I: 167.487,82 zł

Cz. II: 483.787,07 zł

Termin realizacji: 30.11.2017r.

  • 07.2017r. podpisanie Umowy nr BI.2151.17.2017

pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice a Pracownią Usług Projektowych Nadzór i Wykonawstwo mgr inż. Mariusz Kłosowski, ul. Gdańska 54, 89-600 Chojnice

Przedmiotem umowy jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Wartość umowy: 13.025,50 zł (koszt niekwalifikowany)

Termin zakończenia: 30 dzień od podpisania protokołu odbioru końcowego

  • 07.2017r. podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy BI.272.9.2016 z 18.07.2016r.

zawartej pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice a Konsorcjum firm:

RCI Sp. z o.o. ul. Kartuska 46, 60-471 Poznań – lider

Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński, Skurgwy 17, 86-318 Rogóźno

TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński, ul. Jodłowa 16, 86-300 Grudziądz

Przedmiotem umowy jest: Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Wartość umowy: 11.161.909,96 zł, w tym zakres prac objęty projektem unijnym: 5.502.754,36 zł brutto.

Poza pracami termomodernizacyjnymi wykonawca wykona roboty budowlane zawiązane z przebudową i wyposażeniem obiektu oraz zagospodarowaniem terenu za kwotę: 5.659.155,60 zł brutto.

Termin realizacji: 15.12.2017r.

  • 11.2017r. podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy nr BI.272.6.2016 z 12.05.2016r.

zawartej pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice a Biurem Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk, ul. Marco Polo 10, 86-032 Niemcz

na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Wartość umowy: 95.832,91 zł.

Planowany termin zakończenia pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego: 15.02.2018r.

  • 12.2017r. podpisanie Aneksu nr 3 do Umowy BI.272.9.2016 z 18.07.2016r.

zawartej pomiędzy:

Gminą Miejską Chojnice a Konsorcjum firm:

RCI Sp. z o.o. ul. Kartuska 46, 60-471 Poznań – lider

Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński, Skurgwy 17, 86-318 Rogóźno

TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński, ul. Jodłowa 16, 86-300 Grudziądz

Przedmiotem umowy jest: Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

Wartość umowy: 11.507.703,72 zł, w tym zakres prac objęty projektem unijnym: 5.502.754,36 zł brutto.

Poza pracami termomodernizacyjnymi wykonawca wykona roboty budowlane zawiązane z przebudową i wyposażeniem obiektu oraz zagospodarowaniem terenu za kwotę: 6.004.949,36 zł brutto.

Termin realizacji: 30.05.2018r.

28.12.2017r. podpisanie Protokołu końcowego/technicznego z odebranych robót budowlanych dot. Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej