Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

28 listopada 2016

Podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr BI.272.6.2016 z 12.05.2016r.

Logotypy. W kolejści od lewej: 1. Fundusze Europejskie Program Regionalny 2. Urząd Marszałkowki Województwa Pomorskiego 3. Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Podpisanie Aneksu nr 1 do umowy nr BI.272.6.2016 z 12.05.2016r. zawartej z Biurem Obsługi Inwestycji SUN PROJECT Rafał Chomiuk, Niemcz na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.
Wartość umowy: 83.394,00 zł.
Termin zakończenia pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego: 30.11.2017r.

W kategorii: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej