Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

4 kwietnia 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

  • Komisja Kultury i Sportu
  • Termin posiedzenia: 08.04.2022 r. godz. 11.00 Urząd Miejski sala 406
  • Tematyka:
    1. Podział środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice na promocję samorządu poprzez sport.

W kategorii: Terminy posiedzeń