Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

16 grudnia 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

 • 16.12.2022 r. godz. 13.30 Urząd Miejski sala 406
  • Komisje
   • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  • Tematyka:
   1. Rozpoznanie skargi na działalność Burmistrza Miasta Chojnice.

W kategorii: Terminy posiedzeń