Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

12 grudnia 2022

Terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i Rady Samorządów Osiedlowych

 • 14.12.2022 r. godz. 10.00 Urząd Miejski sala 406
  • Komisje:
   • Komisja Rewizyjna
  • Tematyka:
   1. Przyjęcie protokołu z kontroli wydatkowania dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie działalności stowarzyszeń i organizacji pozarządowych w 2021 r.
   2. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
   3. Propozycje do planu pracy na 2023 r.
 • 15.12.2022 r. godz. 8.30 Urząd Miejski sala 406
  • Komisje:
   • Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  • Tematyka:
   1. Rozpoznanie skargi na działalność Burmistrza Miasta Chojnice.

W kategorii: Terminy posiedzeń