Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

23 maja 2023

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plik graficzny Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Plik graficzny Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Plik graficzny Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Uchwałą nr 102 podjętą przez Radę Ministrów z dnia 23 lipca 2020r. zdecydowano o wsparciu zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel wyniosła 12 mld zł.

  • Beneficjentami tego funduszu zostały m.in. samorządy Województwa Pomorskiego do których w formie bezzwrotnej trafiło łącznie 622,5 mln zł.
  • Wartość otrzymanej pomocy dla miasta Chojnice wyniosła 19 783 440 zł

I transza Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 9 783 440,00 zł

Dnia 02.09.2020 r. na konto Gminy Miejskiej Chojnice wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19) w kwocie 9 783 440,00 zł.

Środki te zostały przyjęte do budżetu miasta Uchwałą Nr XX/267/20 Rady Miejskiej w dniu 28.09.2020 r. i współfinansowały następujące zadania:

  1. Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów. Współfinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyniosło w ciągu lat 2020 – 2022 łącznie: 6 072 524 zł

    Flaga i Godło Polski. Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie 6072542 zł. Całkowita wartość inwestycji 79270628 zł.

  2. Zadaszenie i zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej. Współfinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyniosło w roku 2020 łącznie: 858 818 zł Flaga i Godło Polski. Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie 858818 zł. Całkowita wartość inwestycji 5585374 zł.
  3. Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowa ciągu spacerowego na działkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach. Współfinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 wyniosło w ciągu lat 2020 – 2021 łącznie: 2 852 099 zł

    Flaga i Godło Polski. Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie 2852099 zł. Całkowita wartość inwestycji 3511196 zł.

II transza Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 10 000 000,00 zł

Dnia 11.12.2020r. na konto Gminy Miejskiej Chojnice wpłynęły środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 10 000 000 zł. Jest to druga transza środków, którą Gmina Miejska Chojnice otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Przeznaczona została na dofinansowanie prac projektowych i rozbudowę Drogi do Igieł- ul. Igielskiej i Igły.

Inwestycję realizowano od 5 stycznia 2022r. do 28 kwietnia 2023r. Poprzedziły ją prace projektowe, które zlecone zostały we wrześniu 2020r. i zakończone w listopadzie 2021r.

W ramach przedsięwzięcia rozbudowano ul. Igielską (dł. ok. 1.900 m) i ul. Igły (dł. ok. 470 m). Wybudowano 2 nowe skrzyżowania (ul. Igielskiej z ul. Jantarową i ul. Żeglarską) oraz przebudowano 3 skrzyżowania (2 skrzyżowania ul. Igielskiej z ul. Igły oraz skrzyżowanie z ul. Droga do Igieł). W ramach inwestycji wybudowano ciąg pieszo-rowerowy (dł. ok. 2.350 m), chodnik (dł. ok. 440m) oraz 78 szt. stanowisk postojowych dla pojazdów.

Środki finansowe zaangażowane zostały również w oświetlenie uliczne w technologii energooszczędnej LED, którym doświetlono 10 przejść dla pieszych (w tym 7 z przejazdem dla rowerzystów). W zakresie przedsięwzięcia uwzględniono również budowę kanalizacji deszczowej zagospodarowującej wody deszczowe, budowę dwóch zbiorników retencyjnych, wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy oraz wprowadzenie terenów zieleni niskiej i nasadzeń. Wprowadzono elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, takie jak wyspowe progi spowalniające, barierki, udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych w postaci płytek bąbelkowych i ryflowych, jak również oznakowanie poziome i pionowe. Celem inwestycji było również uporządkowanie architektury krajobrazu w tej części miasta poprzez usunięcie kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz wykonaniem w tym celu kanału technologicznego.
Inwestycji towarzyszyły rozwiązania umożliwiające wypoczynek w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo w których zaplanowano utworzenie trzech miejsc rekreacji (wyposażonych w urządzenia małej architektury tj. ławki, stanowiska dla rowerów, stanowisko do ładowania rowerów elektrycznych), w tym jedno pełniące funkcję punktu widokowego (ustawienie lunety). Miejsca te zlokalizowano w okolicach doliny Strugi Jarcewskiej, Doliny Śmierci oraz przy Schronisku dla Zwierząt.

Koszt inwestycji: ok. 18.100.000 zł (bez kosztów wykupów gruntów).
Otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 10 000 000 zł.

Flaga i godło Polski. Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dofinansowanie 10000000 zł. Całkowita wartość inwestycji 18100000 zł.

W kategorii: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19