Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 października 2020

Przebudowa Fosy Miejskiej w Chojnicach

Dnia 7 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Chojnicach podpisano umowę na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa Fosy Miejskiej w Chojnicach”. Wartość umowy wynosi nieco ponad 3 mln zł. Zadanie powinno być wykonane do końca czerwca przyszłego roku. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski z Chojnic, natomiast nadzór inwestorski sprawuje firma PeKaBud mgr inż. Patryk Kubiszewski z Chojnic za kwotę blisko 24 tys. zł.

Projekt modernizacji Fosy Miejskiej zakłada utrzymanie obecnych funkcji oraz podniesienie standardu architektury do obecnych potrzeb. Zakres planowanych prac obejmuje: rozbudowę i przebudowę widowni żelbetowej z ławkami drewniano-stalowymi oraz sceny żelbetowej z zadaszeniem typowym mobilnym demontowalnym, budowę sanitariatów i budynku zaplecza sceny, budowę toalety, przebudowę placu zabaw, prace restauratorskie i konserwatorskie murów miejskich, iluminację, wymianę nawierzchni, oświetlenia, elementów małej architektury. Modernizacja fosy obejmuje także budowę chodnika na ul. Grobelnej.

W projekcie przebudowy Fosy Miejskiej scenę wyposażono w dwa biegi schodowe oraz dojście za pomocą chodnika dla osób niepełnosprawnych i możliwość transportu sprzętu na scenę. Ponadto zaprojektowano połączenie sceny z Basztą Nową za pomocą drzwi i tym samym Baszta Nowa pełnić będzie rolę zaplecza nowoprojektowanej sceny. Po przebudowie na widowni będzie dostępnych około 960 miejsc siedzących w formie ławek z oparciami, uprofilowanych w sposób ergonomiczny do sylwetki człowieka, w tym około 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych. W celu komunikacyjnych dla widzów zaprojektowano cztery ciągi schodów, które podzielą widownię na trzy sektory i zapewnią właściwą ewakuację.

Wokół widowni i sceny zaprojektowano zieleń w formie trawników, łagodne skarpy zapewniające bezpieczeństwo i utrzymujące formę fosy. Teren wokół amfiteatru wyposażony będzie w oświetlenie, kosze na śmieci itp. Uporządkowany zostanie również obecny plac zabaw, a także wyposażony w dodatkowe atrakcje: m.in. zestaw zabawowy – zamek, konia – bujaka sprężynowego i równoważnię. Powstanie również toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, która znajdować się będzie od strony muru przy ul. Młyńskiej.

Fosa Miejska jest miejscem, które w obecnym stanie nie wykorzystuje w pełni swoich atrybutów, a dzięki przebudowie poprawi się dostęp mieszkańców oraz turystów do uczestnictwa w kulturze poprzez stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku.

Środki na przebudowę Fosy Miejskiej w Chojnicach pochodzą ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a mianowicie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z tak zwanej Tarczy antykryzysowej.

W kategorii: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19