Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

24 czerwca 2024

Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, chodników i placów w Chojnicach

Etap postępowania: Zakończone
Rodzaj: Roboty budowlane
Termin otwarcia ofert: 02 lipca 2024 godz. 11:05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł.

Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł na zadanie pn.:
Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, chodników i placów w Chojnicach

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1).

W kategorii: Zamówienia publiczne