Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

18 stycznia 2022

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji do CEEB

Urząd Miejski w Chojnicach przypomina, że od dnia 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracje można składać w formie elektronicznej  pod adresem www.zone.gunb.gov.pl oraz w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Dokument należy złożyć w terminie 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw już istniejących oraz 14 dni w przypadku nowo powstałych.

Osoby do kontaktu:
Dagmara Kulesza
Małgorzata Fiedorczuk
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
tel. 52 397 18 00 wew. 72

W kategorii: Aktualności