Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

17 stycznia 2022

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy zachodniego obejścia

Dnia 14 stycznia br. w Urzędzie Miejskim w Chojnicach podpisano  list intencyjny  pomiędzy Województwem Pomorskim, Powiatem Chojnickim a Gminą Miejską Chojnice, za pośrednictwem którego strony oświadczyły, iż podejmą wspólne działania w celu realizacji „Budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice”. Wartość szacunkowa zadania wynosi ponad  56 mln zł, z czego 50 mln zł wynoszą roboty drogowe, 1,5 mln zł nadzór  inwestorski a 4,65 mln zł wykup nieruchomości. Budowę drogi zaplanowano na lata 2023-2024.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 25,75 mln zł, co stanowi 50% wartości robót drogowych oraz nadzoru inwestorskiego.  Pozostałą kwotę wniesie każda ze stron porozumienia: Województwo: 20,4 mln zł (67 %), Powiat Chojnicki: 1 mln zł (3 %) i Gmina Miejska Chojnice: 9 mln zł (30%), co daje łączną kwotę w wysokości 30,4 mln zł.

Budowa zachodniego obejścia jest dla miasta Chojnice inwestycją kluczową, ponieważ przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, ale również wpłynie na poprawę komunikacyjną ul.  Bytowskiej, Batorego, Szerokiej i Sępoleńskiej. Oprócz tego otwiera ok. 20 ha terenów inwestycyjnych, które będą lepiej skomunikowane  z drogą wojewódzką nr 212 i drogami miejskimi.

W kategorii: Aktualności