Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

22 lipca 2010

Przebieg prac budowlanych dotyczących baszty w Fosie Miejskiej

Trzy logotypy. 1. Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności 2. Pomorskie w Unii 3. Unia EuropejskaZintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną

Po przeprowadzeniu prac rozbiórkowych, a następnie po uzyskaniu pozytywnej decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku na temat projektowanej lokalizacji Baszty rozpoczęte zostały prace budowlane – wykonano ścianę zabezpieczającą ul. Podmurną przed osunięciem.

Zrealizowana została również płyta fundamentowa oraz rdzenie ścian stanowiące element konstrukcji nośnej przy połączeniu Baszty z murem.
W dalszym etapie prac przewiduje się murowanie ścian nośnych parteru.

Koszt realizacji inwestycji wynosi 943.122,33 zł, natomiast jej zakończenie planowane jest na 30 listopada 2010 r.

W kategorii: Baszta w Fosie Miejskiej budowana w ramach projektu “Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”