Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

14 listopada 2012

Propozycja wizji i misji rozwoju miasta Chojnice

Na III spotkaniu Rady Strategii prof. dr hab. Marek Dutkowski przedstawił przygotowaną przez Zespół Wykonawczy propozycję wizji i misji rozwoju miasta Chojnice, która zamieszczona jest w poniższej prezentacji multimedialnej.

Prosimy o zapoznanie się z projektem wizji i misji oraz o przekazanie do niego ewentualnych uwag i opinii w terminie do dnia 30.11.2012 r. na adres e-mail: [email protected], bądź pisemnie na adres:

Urząd Miejski w Chojnicach
Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej
Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

W kategorii: Strategia rozwoju Miasta Chojnice 2020