Wybierz język:

Zdjęcie Starego Rynku obejmujące: Ratusz. fontannę, Bazylikę, Kościół ZNMP, hotel oraz budynki mieszkalne i usługowe

20 października 2022

Preparat jodku potasu

Informujemy, że przechowywany w magazynach gminnych/równorzędnych preparat jodku potasu może zostać wydany dla ludności tylko i wyłącznie w przypadku prowadzenia działań interwencyjnych, o których mowa w ustawie Prawo Atomowe (art. 90).

Informacja o konieczności prowadzenia działań interwencyjnych zostanie przekazana za pośrednictwem środków masowego przekazu.

W kategorii: Aktualności